Köpvillkor

På denna sida hittar du våra allmänna villkor för köp via Laxhall.se och Torso.se

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller endast när du som konsument genomför ett köp via www.laxhall.se och www.torso.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Ditt köp innebär att avtal ingås mellan dig och Laxhall ny restaurang AB med organisationsnummer 559010-7800 (”Laxhall”). För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet.

1.2. För att göra ett köp på Webbplatsen måste du ha fyllt 18 år. Laxhall accepterar inte kreditköp av personer under 18 år. Laxhall förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra ditt köp (vid exempelvis felaktiga personuppgifter eller betalningsanmärkningar).

1.3. Laxhall reserverar sig för eventuella skrivfel på Webbplatsen.

2. Laxhall kontaktuppgifter m.m.

Bolagets namn: Laxhall ny restaurang AB
Organisationsnummer: 559010-7800
Telefonnummer (växel): 0501-22120
E-postadress: Info@Laxhall.se

Postadress: Bruksgatan 4, Box 40 545 21 Töreboda

3. Bindande avtal

3.1. Ett bindande avtal om köp är ingånget först när Laxhall skickar dig en orderbekräftelse per e-post. Spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Laxhall avseende ditt köp.

4. Kunduppgifter

4.1. När du genomför ett köp kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du ansvarar för att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga.

5. Priser och betalning

5.1. Vid köp via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Pris anges i svenska kronor och inklusive moms. Utöver det totala pris som anges i ”kassan” tillkommer inga ytterligare kostnader för dig.

5.2. Endast de betalningsmetoder som går att välja i ”kassan” accepteras av Laxhall.

5.3. Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

 • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.
 • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala dina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren.
 • Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när butiken har hanterat din beställning och skickat din order. Villkoren för Betala direkt finner du här.
 • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

6. Integritetspolicy

6.1. För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

7. Laxhalls stugor 

7.1. Anläggningarna tillämpar en åldersgräns på 18 år, vilket innebär att personer under 18 år endast är välkomna att bo på anläggningarna i vuxens sällskap.

7.2. Bokningsavgift samt avbeställningsskydd ingår vid köp av logi på Webbplatsen. Betalning av logi på anläggningen sker vid köptillfället. Vid avbokning innan eller senast tre dagar före ankomst sker återbetalning av hela det betalda beloppet. Sker avbokningen senare än tre dagar innan ankomst sker ingen återbetalning av det betalda beloppet.

7.3. Om du inte kan utnyttja ditt köpta logi på grund av någon av nedanstående punkter återbetalar Laxhall köpets totala pris trots att avbokning sker senare än tre dagar innan ankomst:

 • Du eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
 • En nära släkting till dig eller någon av dina medresenärer drabbas av allvarlig sjukdom, allvarligt olycksfall eller dödsfall.
 • Det inträffar någonting allvarligt utanför din kontroll, som du inte kunde förutse vid köptillfället, som medför att det är orimligt att begära att du ska stå fast vid ditt köp t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Laxhall har rätt att kräva intyg som styrker ovanstående händelser innan återbetalning.

7.4. Vid eventuell återbetalning kommer Laxhall att betala tillbaka det du betalat till Laxhall. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då det fastställts att du har rätt till återbetalning.

7.5. Vid eventuella ändringar av köpt logi åläggs du en avgift på 100 SEK per tillfälle.

7.6. Om du, eller någon i ditt sällskap, bryter mot respektive anläggningens ordningsregler har Laxhall rätt att omedelbart avvisa dig och ditt sällskap från anläggningen. Du förlorar då din rätt att nyttja köpt logi eller återfå vad du betalat.

7.7. Om du, eller någon i ditt sällskap, förstör någonting i ditt boende eller på aktuell anläggningen, kommer kostnaden för detta att faktureras dig.

7.8. Det är möjligt att checka in efter kl 15.00. Vid tidigare ankomst är ni välkomna att lämna ert bagage, parkera bilen. Personer under 18 år får endast checka in i sällskap av vuxen. Utcheckning sker senast kl 11.00.

7.9. Bokningar kan endast ändras via telefon eller via e-post.

7.10. Vi erbjuder stuga där husdjur är välkomna. Gäller i mån av plats och glöm inte att meddela oss när du bokar.

7.11. Laxhalls stugor är rökfria. Otillåten rökning i stugorna debiteras med en avgift. Vi hänvisar rökare till området utanför.

8. Evenemangsbiljetter

8.1. Laxhall anordnar löpande evenemang i sina evenemangslokaler. Kapitel 10 gäller endast vid köp av biljetter (”Evenemangsbiljetter”) till ett sådant evenemang (”Evenemanget”). Villkoren gäller oavsett om du köpt Evenemangsbiljetter hos Laxhall direkt eller genom ombud.

8.2 Numrerad biljett gäller till den plats som anges.

8.3 Köpt biljett (= betald biljett) kan inte bytas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.

8.4 Köpt biljett (= betald biljett) kan inte återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Återköp sker endast i händelse av inställt eller flyttat evenemang. Eventuell distributionsavgift återbetalas då inte.

8.5 I samband med att du köper biljett hos oss, samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Vi kommer därefter att lagra och använda dina personuppgifter i vår verksamhet för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig.

8.6. Du är medveten om att publikens säkerhet alltid är högsta prioritet för Laxhall. Du åtar dig därför att alltid följa Laxhalls personals uppmaning. Du åtar dig också att under Evenemanget inte:

 • Ta med dig alkoholhaltiga drycker in till Evenemanget
 • Uppträda märkbart berusad
 • Bryta mot lag eller de lokala ordningsföreskrifterna
 • Störa den allmänna ordningen eller motarbeta Laxhall
 • Bryta mot ett mellan dig och Laxhalls ingånget avtal.
 • Om du brister i detta avseende får Laxhall vägra fullgöra avtalet. Detta innebär att du får lämna Evenemanget och att dina Evenemangsbiljetter är förbrukade. Ingen ersättning utgår till dig för minskat värde av tjänsten.

8.7. Om Evenemanget ställs in på grund av sjukdom eller annan omständighet utanför Laxhalls kontroll ska Laxhall erbjuda dig nya Evenemangsbiljetter till ett annat datum. För det fall Laxhall inte kan erbjuda nya Evenemangsbiljetter, ska Laxhall istället återbetala hela det belopp du betalat till Laxhall för dina Evenemangsbiljetter.

9. Reklamation

9.1. Om du upplever att det du handlat av Laxhall inte uppfyller dina förväntningar rekommenderas du i första hand att kontakta ansvarig personal på Laxhall. Nås enklast via den e-postadress eller telefon.

9.2. Reklamation ska alltid framföras inom två månader från det att du upptäckte, eller borde upptäckt, att det du handlat av Laxhall inte motsvarar dina förväntningar. Reklamation som avser logi ska alltid framföras så snart som möjligt efter att bristen upptäckts, så att Laxhall får chansen att rätta till bristen. Om reklamation inte sker i rätt tid förlorar du din reklamationsrätt.