Projekt skärgårdsriket Torsö

Laxhall som utgångspunkt för skärgårdsupplevelser – förstudie
Under 2017 tog förstudien fram grundmaterial till produkter och tjänster som skulle kunna rymmas i 4 stycken paketlösningar. Utöver det så gjordes workshops med inriktning på att lära sig mer om naturturism, studieresa till naturism destinationen Visingsö. Många engagerade Torsöbor deltog i de olika aktiviteter som förstudien gjorde för att stärka uppbyggnaden av nya turistiska paket på Torsö med omnejd. Projektet visade ett tydligt att ett behov av en spindel i nätet behövdes till viss del, men allt det tunga jobbet gjordes hela tiden underifrån. Förstudien gjorde omvärldsspaning, efter bland annat lämpliga tekniska lösningar som kunde användas vid t.ex. uthyrning och för informationsspridning. En sammanställning av förslag togs fram till nya produkter/tjänster och paket, 5 produkter/tjänster och 4 paket. Man ville öka kunskapen hos minst 10 deltagande personer om besöksnäring, marknadsföring, produktutveckling. Många samarbeten blev till under projektets gång och gamla samarbeten förstärktes ytterligare. Projektet avslutades vid årsskiftet -17/-18.
 
Skärgårdsriket Torsö
Förstudien gav mersmak och öppnade för ett nytt genomförandeprojekt baserat på den handlingsplan som blev framtagen i förstudien. Skara Stifts Egendomsnämnd medverkade i förstudien sponsrade med pengar för att kunna betala skrivprocessen för en ny ansökan. Trogna eldsjälar som fortsätter att brinna för den lokala turismen och utvecklings möjligheterna för de boende på ön fortsätter även i detta projektet. Ständigt så tillkommer fler personer, företag och organisationer som vill vara med för att dels bidra med kunskap, kompetens och nya turistiska pärlor. Det här projektet ska testa de framtagna grundmaterialet för paketlösningarna och anpassa dem till morgondagens besökare. Vidare så ska översättningar av guidematerial att göras för att nå även utländska turister, främst tysk- och engelskspråkiga länder. Tanken är att ytterligare bredda paketen med nya möjligheter från flera aktörer på ön och kringliggande öar där fina naturvärden och upplevelser finns.

Laxhall ny Restaurang är projektägare, båda projekten är finansierade av Jordbruksverkets landsbygdsprogram och Leader Nord Västra Skaraborg.